Prezentare

La nivelul universitatii, activitatea de cercetare stiintifica este coordonata de Comisia senatului pentru cercetare stiintifica si se desfasoara pe baza unui Regulament propriu, fiind coordonata de unul din prorectori. Comisia, in baza politicii universitatii, stabileste obiectivele strategice ale activitatii, modalitatile de desfasurare a cercetarii in cadrul universitatii si finantarea activitatii de cercetare. In baza strategiei privind cercetarea, facultatile isi elaboreaza propriile planuri strategice de cercetare multianuale si pe fiecare an universitar, care sunt coordonate si urmarite de catre decani. De asemenea, comisia elaboreaza, pe baza propunerilor facultatilor, Planul anual al activitatilor de cercetare stiintifica in cadrul U.E.B.

In prezent exista, acreditat de CNCSIS, Centrul de cercetare al Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului, iar alte doua centre, ale Facultatilor de Stiinte Economice si de Drept, sunt in curs de acreditare. De asemenea, UEB este inscrisa in Registrul Potentialilor Contractori RPC-2 din ianuarie 2008.