Departamentul de Formare Psihopedagogica

Programele de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica se organizeaza in baza OMECTS nr. 5745/13.09.2012 in cadrul Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic.

Departamentul de pregatire a personalului didactic se reorganizeaza ca departament de specialitate cu profil psihopedagogic in cadrul Facultatii de Psihologie, numit: Departamentul de Formare Psihopedagogica (DFP).

Programele de formare psihopedagogica se organizeaza atat pe parcursul studiilor universitare cat si in regim postuniversitar

Programele de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica se organizeaza astfel:
- nivelul I (initial) care acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul prescolar, primar si gimnazial, cu conditiile acumularii unui minim de 30 de credite transferabile de programul de formare psihopedagogica;
- nivelul II (de aprofundare) care acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si superior, cu satisfacerea a doua conditii: acumularea a unui minim de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogica; absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de studii universitare de licenta; - curs postuniversitar (nivelul I + nivelul II).

Informatii departament

Adresa
Universitatea Ecologica din Bucuresti, DFP, Bd.Vasile Milea nr.1G, Sector 6, 061341, Bucuresti,
telefon:  021 316 79 32,  fax. 021 316 63 37   e-mail rectorat@ueb.ro

Directorul DFP
Prof. univ. dr. BULZAN CARMEN,  specializarea: Sociologie,
tel: 0744/192138
e-mail: cbulzan@yahoo.com

Parteneriate universitare europene

  • Universitatea Europeana Miguel de Cervantes Valladolid, Spania
  • Universitatea Camilo Jose Cela, Madrid, Spania
  • Universitatea din Zaragoza, Spania
  • Universitatea Alcala de Henares, Spania

Curs postuniversitar

APROBARE NR.32524 MECTS Absolventii cu diploma de licenta care doresc sa se inscrie la un curs postuniversitar de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica o pot face in urmatoarele conditii:

1. Absolventii cu diploma de licenta care nu au absolvit pe durata studiilor de licenta Nivelul I parcurg disciplinele corespunzatoare Nivelului I (30 credite) in sem.1 al anului universitar 2012-2013 si sustin in martie examenul de absolvire (5 credite). Certificatul de absolvire Nivelul I acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul prescolar, primar si gimnazial.

Absolventii cu diploma de licenta, inscrisi la un master in domeniul de licenta si care nu au urmat pe durata studiilor de licenta Nivelul I pot urma integral Nivelul I si Nivelul II in cele doua semestre ale anului 2012-2013. Obtinerea Certificatului de absolvire Nivelul II acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si superior cu conditia absolvirii unui program de master in domeniul de licenta.

Structura anului universitar

Alte informatii

Admitere 2016:

Admitere 2016 actualizat: 29.iul.2016 ora 14:09

Orare:

Orar SEM. 2 2016 - 2017 actualizat: 15.feb.2017

Orar Admitere 2014 - SEM. II actualizat: 02.martie.2015 ora 15:40

Examene:

Examene sem 1 actualizat: 16.ian.2017 ora 15:48

Cerinte examen ORIENTARE si CONSILIERE sem .2 actualizat: 04.mai.2015, ora 14.40

Cerinte examen PEDAGOGIE 1, sem.I,(continut portofoliu) actualizat: 08.decembrie.2014, ora 15.06

Cerinte examen PEDAGOGIE 2, sem.I,(continut portofoliu) actualizat: 08.decembrie.2014, ora 15.06

Cerinte examen Sociologia educatiei actualizat: 18.ianuarie.2016, ora 14.19

Restante:

Restante anii terminali (promotia 2016) Niv. I, Niv. II si curs postuniv.( Niv. I+II) actualizat: 15.iun.2016 ora 21:44

Restante toamna Niv. I (an I si an II) actualizat: 22.apr.2016 , ora 20.37

Alte informatii