Concurs de selectie

LISTA STUDENTILOR SELECTATI IN CADRUL MOBILITATILOR INTERNATIONALE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ Anul academic 2015-2016

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN CADRUL MOBILITATILOR INTERNATIONALE PRIN PROGRAMUL ERASMUS Anul academic 2015-2016

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN CADRUL MOBILITATILOR INTERNATIONALE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ Anul academic 2014-2015

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN CADRUL MOBILITATILOR INTERNATIONALE PRIN PROGRAMUL ERASMUS Anul academic 2013-2014

Raport privind evidenta mobilitatilor in-coming studiu 2009 - 2013

Raport privind evidenta mobilitatilor de studiu si de plasament ale studentilor

Universitatea Ecologica din Bucuresti anunta desfasurarea concursului de selectie a cantidatilor in cadrul Programului ERASMUS+ pentru:

Mobilitatile studentesti de studiu (pentru semestrul 1, an universitar 2016-2017)

Mobilitatile studentesti de practica (pentru practica din vara 2016)

Date importante:

1. Depunerea dosarelor de candidatura: 7 - 25 Martie 2016

2. Anuntarea dosarelor eligibile: 28 Martie 2016

3. Interviul de selectie a candidatilor: 30 Martie 2016, orele 12:00 - 16:00

4. Anuntarea rezultatelor finale: 31 Martie 2016

Dosarele trebuie sa contina: CV format Europass in Limba Româna, CV format Europass in Limba Engleza, o scrisoare de intentie, doua recomandari din partea a doua cadre didactice (una dintre recomandari trebuie sa fie din partea Decanului Facultatii), copie dupa C.I., dovada ca studentul este integralist pe anul precedent (doar pentru mobilitatile de studiu)

Depunerea dosarelor sa face în Corpul A, Etaj 3, Sala 3.10, zilnic între orele 12:00-16:00

Despre Programul Erasmus+

Infiintat in 1987, Erasmus+ este cel mai important program de invatamant si formare profesionala din Uniunea Europeana in ceea ce priveste mobilitatea si cooperarea la nivelul invatamantului superior in Europa. Diferitele sale actiuni se adreseaza nu doar studentilor care doresc sa studieze si sa munceasca in strainatate, ci si profesorilor si altor categorii de personal, chiar din intreprinderi, care intentioneaza sa predea in strainatate, ca si personalului din universitati care doreste sa urmeze cursuri de formare in strainatate. In plus, programul sprijina institutiile de invatamant superior care doresc sa coopereze prin programe intensive, retele academice si proiecte multilaterale, precum si sa creeze legaturi cu mediul de afaceri.

Universitatea Ecologica din Bucuresti este una din cele mai importante institutii de invatamant superior particular, fiind parte integranta a sistemului national de invatamant. In cadrul universitatii se desfasoara activitati de cercetare stiintifica cu performante semnificative, obtinute atat in competitii interne, cat si in competitii internationale, aflandu-se in derulare diverse contracte si granturi.

Cooperarea internationala este fructificata prin acorduri bilaterale cu universitati din strainatate, cat si, prin derularea mobilitatilor pentru studenti si cadre didactice, Universitatea Ecologica din Bucuresti, fiind semnatara a Cartei Universitare Erasmus+.(descarca de aici)

Detalii Erasmus

ERASMUS+ LLP in U.E.B.

Prin programul Erasmus se acorda studentilor (inclusiv celor de la master, cu exceptia celor din anul I) oportunitatea de a studia intr-o tara a Uniunii Europene, pentru o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an universitar.

Programul ofera mobilitati de studiu si plasamente pentru studenti, mobilitati ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare, cat si programe de formare.

Mobilitati studentesti de studiu

Aceasta actiune permite studentilor din institutii de invatamant superior sa efectueze o perioada de studii integrate de 3 pana la 12 luni intr-o alta tara participanta la program.

Studentii Erasmus+ sunt selectati de institutiile de invatamant superior printr-un proces clar si transparent. Inainte de plecare, studentii Erasmus+ semneaza un contract pentru studii care include urmatoarele documente:

  • un "contract de studiu" ce contine programul de studiu; acest contract trebuie aprobat si semnat de institutia de invatamant de origine, de institutia gazda si de catre student;
  • "Carta studentului Erasmus+" care precizeaza drepturile si obligatiile studentilor pe perioada de studii in strainatate.

La sfarsitul perioadei petrecute in strainatate, institutia gazda trebuie sa puna la dispozitia studentului Erasmus+ si a institutiei sale de origine o foaie matricola prin care se confirma ca programul convenit s-a incheiat, precum si rezulatele obtinute. Institutia de invatamant superior de origine trebuie sa recunoasca pe deplin perioada petrecuta in strainatate, conform contractului de studiu, de preferinta folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate Erasmus+ trebuie inclusa si in Suplimentul la Diploma.

Studentilor li se poate acorda un grant pentru a-i ajuta sa acopere cheltuiele de transport si subzistenta (inclusiv cheltuielile cu asigurarea si viza ) legate de perioada de studii in strainatate. Indiferent daca primesc sau nu un grant, studentii Erasmus+ sunt scutiti de plata taxelor de scolarizare, inscriere, examen si acces la laboratoare si la biblioteca in institutia gazda. Pe perioada studiilor Erasmus+ in strainatate, studentii trebuie sa primeasca in continuare orice bursa sau imprumut de care beneficiau in tara lor de origine.

Inainte de perioada de studiu, un student Erasmus+ poate urma, daca i se ofera acest lucru, un curs intensiv de limbi straine in tara gazda, pentru care i se poate acorda, de asemenea, finantare. Studentii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific dupa ce au fost selectati pentru o perioada de mobilitate.

Acestea mobilitati au ca obiectiv

  • Sa ajute studentii sa beneficieze educational, lingvistic si cultural din experienta studierii in alte tari europene;
  • Sa promoveze cooperarea intre institutii si imbogatirea mediului educational al institutiilor gazda;
  • Sa contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificati, cu deschidere si cu experienta internationala, ca viitori specialisti;
  • Sa faciliteze transferul de credite si recunoasterea perioadelor de mobilitate efectuate in strainatate, utilizand ECTS sau un sistem de credite compatibil.

Mobilitati studentesti de plasament (SP)

Aceasta actiune permite studentilor din institutii de invatamant superior sa efectueze un plasament cu o durata cuprinsa intre 3 luni si 12 luni, intr-o intreprindere sau organizatie dintr-o alta tara participanta.

'Plasament' este o alta denumire pentru cunoscutul 'training' sau 'practica'. Organizatiile gazda pentru plasamente studentesti pot fi intreprinderi, centre de formare, centre de cercetare si alte organizatii, inclusiv institutii de invatamant superior.

Studentii Erasmus+ sunt selectati de institutiile de invatamant superior printr-un proces clar si transparent.

Inainte de plecare, studentii semneaza un contract de plasament care include urmatoarele documente:

  • un "contract de formare" ce contine programul plasamentului; acest contract trebuie aprobat si semnat de institutia de invatamant de origine, de institutia gazda si de catre student;
  • un "angajament pentru calitate in mobilitate" care precizeaza drepturile si obligatiile tuturor partilor participante in mod specific la plasamentul in strainatate;
  • Carta studentului Erasmus+ care contine drepturile si obligatiile studentului in perioada mobilitatii.

La sfarsitul perioadei petrecute in strainatate, institutia de invatamant superior de origine trebuie sa recunoasca pe deplin perioada petrecuta in strainatate, conform contractului de formare, de preferinta folosind sistemul de credite ECTS. In cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusa in curriculum-ul studentului, institutia care il trimite trebuie sa recunoasca acest plasament cel putin prin intermediul Suplimentului la diploma.

Studentilor li se poate acorda un grant pentru a-i ajuta sa acopere cheltuiele de transport si subzistenta (inclusiv cheltuielile cu asigurarea si viza) legate de perioada de plasament in strainatate.

Inainte de perioada de plasament, un student Erasmus+ poate urma, daca i se ofera acest lucru, un curs intensiv de limbi straine in tara gazda, pentru care i se poate acorda, de asemenea, finantare.

Studentii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific dupa ce au fost selectati pentru o perioada de mobilitate.

Alte informatii

Drepturile studentului Erasmus+

Recunoasterea academica a studiilor si perioadei de practica

Ghidul ERASMUS+ elaborat de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei ti Formarii Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.). (descarca de aici)

Carta Erasmus 2014-2020

Comisia Europeana a acordat Universitatii Ecologice din Bucuresti Carta Erasmus+ pentru perioada 2014-2020.