? .: Facultatea de Inginerie Manageriala si a Mediului - Examen Licenta - UEB :.
 • +40 21 316 79 32

Examen Licenta

Inscrieri licenta 2018

Tematica licenta 2018

Ghid intocmire proiect de diploma Inginerie 2019

PLANUL CALENDAR PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE DIPLOMA 2018

Actele necesare inscrierii la examenul de licenta:

 • Fisa de lichidare (se ridica de la Serviciu Taxe);
 • Cerere de inscriere la examen (se ridica de la Serviciu Taxe);
 • Diploma de bacalaureat original si copie fata-verso legalizata;
 • Certificat de nastere, fotocopie legalizata;
 • Acte legale din care sa rezulte schimbarea numelui, fotocopie legalizata;
 • Carte de identitate, fotocopie simpla;
 • 2 fotografii 3/4 pe hartie foto;
 • Chitanta de plata a taxei de inscriere la examen achitata la casieria Universitatii Ecologice din Bucuresti - 800 lei;
 • Un exemplar al lucrarii de diploma in format scris si pe suport electronic (CD), insotita de referatul coordonatorului de lucrare;
 • Declaratie pe proprie raspundere ca respectiva lucrare a fost elaborata personal, este originala si nu a fost plagiata sau cumparata;