Programe de Studii de Licenta

Toate programele de studii sunt acreditate!

Hotararea Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/ programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2016-2017.

Rectorul Universitatiii Ecologice din Bucuresti, conf. univ. dr. Giuliano TEVI, declara pe propria raspundere ca s-a respectat cifra de scolarizare aprobata cu ocazia evaluarii de catre ARACIS si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

 • domeniul Drept; programul de studii: Drept
 • domeniul Stiinte administrative; programul de studii: Administratie publica

Facultatea de Stiinte Economice

 • domeniul Finante; programul de studii: Finante si Banci
 • domeniul Administrarea afacerilor; programul de studii: Administrarea afacerilor

Facultatea de Inginerie Manageriala si a Mediului

 • domeniul Ingineria mediului; programul de studii: Ingineria mediului
 • domeniul Inginerie si Management; programul de studii: Inginerie economica industriala

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

 • domeniul Educatie fizica si sport; programul de studii: Educatie fizica si sportiva
 • domeniul Kinetoterapie; programul de studii: Kinetoterapie si motricitate speciala

Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului

 • domeniul Stiinta mediului; programul de studii: Ecologie si protectia mediului

Facultatea de Psihologie

 • domeniul Psihologie; programul de studii: Psihologie

Facultatea de Stiintele Comunicarii

 • domeniul Stiinte ale comunicarii; programul de studii: Comunicare si relatii publice