Programe de Studii de Master

Toate programele de studii sunt acreditate!

Hotararea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati în anul universitar 2015-2016, precum si domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul institutiilor de învatamânt superior.

Rectorul Universitaiii Ecologice din Bucuresti, conf. univ. dr. Giuliano TEVI, declara pe propria raspundere ca s-a respectat cifra de scolarizare aprobata cu ocazia evaluarii de catre ARACIS si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

 • Drept intern si international al mediului
 • Conducere si organizare judiciara
 • Drept international si dreptul Uniunii Europene
 • Drept social român si european
 • Drept international si european al afacerilor
 • Dreptul informatiilor si al securitatii private
 • Stiinte penale si criminalistica

Facultatea de Stiinte Economice

 • Finantarea protectiei sociale
 • Management financiar
 • Managementul financiar al mediului
 • Piete financiare

Facultatea de Inginerie Manageriala si a Mediului

 • Ingineria si managementul integrat al mediului în activitati industriale
 • Ingineria si managementul afacerilor în industrie

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

 • Educatie fizica si sportiva
 • Managementul activitatilor de educatie fizica si sport

Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului

 • Gestionarea efectelor schimbarilor climatice
 • Managementul resurselor naturale
 • Evaluarea impactului asupra mediului

Facultatea de Psihologie

 • Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica
 • Psihologie aplicata în domeniul securitatii nationale

Facultatea de Stiintele Comunicarii

 • Comunicare si relatii publice
 • Mediere, negociere si comunicare în rezolvarea conflictelor