Informatii generale

Investeste in tine! Inscrie-te la Universitatea Ecologica!

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA SI DE MASTER
Inscrierile se fac in perioada IUNIE - SEPTEMBRIE dupa urmatorul program, specific fiecarei facultati, astfel:

Facultatea de Drept -->
Facultatea de Management Financiar -->
Facultatea de Ecologie si Protectia mediului -->
Facultatea de Stiintele Comunicarii -->
Facultatea de Inginerie Manageriala -->
Facultatea de Educatie fizica si Sport -->
Facultatea de Psihologie -->

Sediile universitatii sunt situate in:
-Bd. Vasile Milea, nr. 1 G, sector 6, Casa Ecologiei, etaj 1, telefon: 021.316.79.31/32;
-Strada Franceza, nr. 22, sector 3, telefon: 021.312.12.50.

-DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 08.00-16.00
-SAMBATA SI DUMINICA INTRE ORELE 09.00-13.00

Prin cele 7 facultati, cu cele 18 programe de studii universitare de licenta si 22 de programe de studii universitare de master, Universitatea Ecologica propune candidatilor una din cele mai diverse oferte educationale din randul universitatilor particulare. Accentul pus pe orientarea spre domeniul protectiei mediului a insemnat atragerea multor tineri care au dorit sa se instruiasca in acest domeniu. Admiterea se organizeaza pentru formele de invatamant cu frecventa, cu frecventa redusa si la distanta, in functie de programul de studii ales.

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII IN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

HG nr. 158 din 2018 - Studii universitare de Licenta

HG nr. 691 din 2018 - Studii universitare de Master

HG nr. 185 din 2018 - Studii universitare de Master

Cum se realizeaza admiterea?

Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare si toate formele de invatamant:

-Perioada de inscriere: 1 iunie - 28 septembrie 2018;

Facilitati oferite studentilor

- reducerea cu 5% a taxei anuale de scolarizare (la studii universitare de licenta), in cazul achitarii integrale a taxei pana la data de 30.09.2018;
- reducerea cu 25% a taxei anuale de scolarizare pentru membrii aceleiasi familii, la studii universitare de licenta (depunerea cererii pana la 30.09.2018);
- reducerea cu 15% a taxei anuale de scolarizare pentru studentii care urmeaza simultan doua programe de studii in cadrul universitatii (depunerea cererii pana la 30.09.2018);
- burse de performanta, conform Regulamentului privind acordarea burselor;
- burse de mobilitati ERASMUS (studii si practica);
- acces la biblioteca electronica;
- acces la platforma e-learning;
- acces la baza sportiva;
- facilitati cazare caminul situat in, Bd. Vasile Milea.

Documentele necesare inscrierii la studii universitare de licenta

- diploma de bacalaureat si foaia matricola(unde este cazul)/adeverinta pentru promotia curenta;
- certificatul de nastere;
- certificatul de casatorie/actul administrativ (in cazul schimbarii numelui);
- carte de identitate;
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa urmeze studii superioare(pentru Faculatatea de Educatie Fizica si Sport in adeverinta se mentioneaza "apt pentru efort fizic");
- trei fotografii 3/4, color pe hartie foto;
- chitanta reprezentand taxa de inscriere la admitere in valoare de 100 de lei;
- 2 dosare plic format A4;

Documentele se vor depune in original si copie, pentru certificarea conformitatii acestora, care va fi facuta la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016.

Documentele necesare inscrierii la studii universitare de master

- diploma de bacalaureat si foaia matricola(unde este cazul);
- diploma de licenta si suplimentul la diploma/adeverinta pentru promotia curenta;
- certificatul de nastere;
- certificatul de casatorie/actul administrativ (in cazul schimbarii numelui);
- carte de identitate;
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa urmeze studii superioare (pentru Faculatatea de Educatie Fizica si Sport in adeverinta se mentioneaza "apt pentru efort fizic");
- trei fotografii 3/4, color pe hartie foto;
- chitanta reprezentand taxa de inscriere la admitere in valoare de 100 de lei;
- 2 dosare plic;

Documentele se vor depune in original si copie, pentru certificarea conformitatii acestora, care va fi facuta la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016.

Conditiile de inscriere pentru cetatenii straini

Admiterea la studii universitare de LICENTA a cetatenilor straini

Admiterea la studii universitare de MASTER a cetatenilor straini

Conditiile de inscriere a romanilor de pretutindeni

Inscrierea si scolarizarea cetatenilor romani de pretutindeni

Admitere Programe Postuniversitare

Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua sunt organizate in stransa legatura cu dinamica pietei muncii, pentru dobandirea unor competente pe care Universitatea Ecologica din Bucuresti este abilitata sa le formeze solicitantilor. Prin programele postuniversitare de formare continua se ofera absolventilor ciclului de licenta o diversitate de specializari, marindu-le posibilitatile de perfectionare si integrare sociala.
Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua vizeaza actualizarea, dezvoltarea si perfectionarea unor competente ale calificarii universitare din unul sau mai multe standarde aferente unei ocupatii care poate fi parcticata doar de un absolvent de studii superioare.
Universitatea Ecologica din Bucuresti organizeaza si desfasoara urmatoarele programe de studii postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, cu aprobarile ministerului 2012-2013 si 2013-2014:

1. Facultatea de Drept:
- Dreptul muncii si securitatii sociale;
- Managementul resurselor umane;
- Legislatia nationala si europeana in materia achizitiilor publice;
- Relatii internationale si regionale;
- Reglementari cuprinse in codificarile civile si penale in vigoare;
- Modalitati alternative de solutionare a litigiilor;
- Protectia mediului in concordanta cu legislatia nationala si europeana de mediu.

2. Facultatea de Management Financiar:
- Statistica financiara;
- Prognoza financiara;
- Piete financiare;
- Finantare afacerilor de mediu;
- Management financiar;
- Fiscalitatea si contabilitatea firmei;
- Finante si politici financiare;
- Finantarea si administrarea proiectelor;
- Analiza financiara;
- Finantarea protectiei sociale si insertia pe piata muncii.

3. Facultatea de Ecologie si Protectia mediului:
- Managementul siturilor "Natura 2000";
- Metodologia cercetarii in protectia mediului;
- Metode de investigare a calitatii factorilor de mediu.

4. Facultatea de Stiintele Comunicarii:
- Comunicare si relatii publice in afaceri;
- Proiectarea si desfasurarea campaniilor de relatii publice;
- Relatiile si comunicarea specialistilor PR cu mass-media;
- Mass-media sportiva.(Impreuna cu Facultatea de Educatie Fizica si Sport)

5. Facultatea de Inginerie Manageriala:
- Ingineria si managementul surselor regenerabile de energie;
- Ingineria si managementul utilizarii electronicii si informaticii in serviciile de telecomunicatii.

6. Facultatea de Educatie fizica si Sport:
- Gimnastica profilactica si recuperare;
- Ameliorarea motricitatii la persoanele cu dizabilitati;
- Preparator fizic.
- Mass-media sportive.(Impreuna cu Facultatea de Stiintele Comunicarii)

7. Facultatea de Psihologie:
- Consiliere educationala scolara;
- Consiliere vocationala in scoala.

Actele necesare inscrierii la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua:

  • fisa de inscriere;
  • diploma de licenta (adeverinta) - fotocopie ;
  • certificat nastere - fotocopie ;
  • certificat casatorie - fotocopie ;
  • buletin/carte de identitate - fotocopie;
  • adeverinta medicala;
  • doua fotografii recente, color, 3/4, hartie fotografica;
  • doua dosare plic.