Senatul Universitatii Ecologice din Bucuresti constituit la data de 26 noiembrie 2015

Presedintele Senatului,
Prof. univ. dr. Constantin DANCIULESCU

Convocare Senat 06.12.2018

Componenta Senat

Comisii Senat