• +40 21 316 79 32

International Scientific Conference

ACTUALITIES AND PERSPECTIVES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES, 2st edition, 2021


31 ani UEB - Programuul saptamanii aniversare - 29.mar - 2.apr.2021


Deschiderea anului universitar 2020-2021

DRAGI STUDENTI,
STIMATI COLEGI,

Va invitam sa participati la festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021,
care va avea loc luni, 5 octombrie 2020, incepand cu ora 10.00,
manifestare desfasurata la nivel institutional si transmisa live
pe canalele de Youtube si Facebook ale Universitatii Ecologice din Bucuresti.

Incepand cu ora 11.00, va asteptam la prezentarea Facultatii de Educatie Fizica si Sport,
pe aplicatia Zoom pe care o puteti accesa prin link-ul
https://us02web.zoom.us/j/83630244962?pwd=Nk1NNEhpQzhiTW1LNUxCd2lHaGx2dz09

Informatii generale

Domeniul fundamental: Stiinta Sportului si Educatiei Fizice

Domeniul de licenta: Educatie Fizica si Sport

Programul de studii (acreditat): Educatie fizica si sportiva

- Forma de invatamant cu frecventa

- Durata studiilor universitare de licenta: 3 ani

- Numar absolventi licentiati: peste 1.000

Grup Facebook - Specializare Educatie Fizica si Sportiva, anul 1, 2020 -2021

Programul de studii (acreditat): Kinetoterapie si motricitate speciala

- Forma de invatamant cu frecventa

- Durata studiilor universitare de licenta: 3 ani

Grup Facebook - Specializare Kinetoterapie si Motricitate Speciala, anul 1, 2020 -2021

Studii universitare de masterat, cu durata de 2 ani

Scopul infiintarii Facultatii a fost acela de a completa oferta educationala existenta in invatamantul de stat, cunoscut fiind faptul ca invatamantul privat se doreste a fi un factor de coeziune intre institutiile din tara si cele din spatiul european. In consecinta, structura programei de invatamant creeaza premizele unei pregatiri aprofundate in domeniu, conforma ofertei actuale a pietii muncii interne si externe.

Misiunea Facultatii de Educatie Fizica si Sport, in baza nivelului de competenta si al responsabilitatilor pe care le are fata de societatea romaneasca, se centreaza pe:

 • formarea specialistilor de inalta calificare pentru activitatile didactice, stiintifice, si sociale, precum si pentru optimizarea procesului de comunicare sub toate aspectele lui;
 • misiunea specializarii Kinetoterapiei si Motricitate Speciala este aceea de a pregati si forma specialisti in domeniul profilaxiei, recuperarii si reabilitarii fizice si functionale.
 • dezvoltarea cercetarii stiintifice intr-o colaborare permanenta cu institutii similare din tara si din strainatate;
 • promovarea respectului pentru mediul inconjurator;
 • formarea si promovarea unei viziuni moderne/europene asupra practicarii educatiei fizice si a capacitatii de performanta sportiva;
 • formarea specialistilor cu inalta calificare atat in domeniul educatiei fizice scolare, a sportului de performanta, cat si al kinetoterapiei;
 • Facultatea de Educatie Fizica si Sport are misiunea de a asigura predarea, invatarea, creatia si performanta in domeniile Educatie Fizica si Sport si Kinetoterapie, de a desfasura activitati didactice cu scopul de a pregati specialisti in domeniu si de a desfasura cercetare stiintifica in specializarea aprobata.
 • Misiunea stiintifica presupune dezvoltarea cunoasterii potentialului sportiv in profilul specializarilor, promovarea performantelor sportive proprii, precum si a celor interdisciplinare atat in latura teoretica cat, mai ales, practica.

Obiectivele Facultatii, asa cum decurg din misiunea asumata, sunt definite dupa cum urmeaza:

 • pregatirea unui numar semnificativ de specialisti in Educatie Fizica si Sport, capabili, prin competentele lor teoretice si practico-metodice sa actioneze eficient in invatamantul de toate gradele si in sportul de performanta si mare performanta si sa contribuie in viitor de dezvoltarea cercetarilor in Educatie Fizica si Sport;
 • pregatirea unui numar important de kinetoterapeuti, ce vor fi capabili sa planifice, sa dezvolte, sa implementeze si sa evalueze programe de promovare a sanatatii cat si programe terapeutice de profilaxie, recuperare sau reabilitare fizica si functionala, dar si misiunea de a desfasura activitati stiintifice.
 • asigurarea insusirii unor cunostinte, competente si abilitati generale si specifice necesare predarii educatiei fizice si sportului in institutii de invatamant de diferite grade precum si in activitatea sportului de performanta;
 • asigurarea insusirii unor cunostinte, competente si abilitati generale si specifice necesare desfasurarii activitatii in centre de recuperare, refacere, reabilitare etc.
 • formarea la studenti a unor priceperi si deprinderi metodice privind activitatea lor ca antrenori, de organizare si conducere a pregatirii in sportul de performanta;
 • modelarea profesionala pentru lucru in echipa, abordari interdisciplinare si pentru cercetare si dezvoltare;
 • asigurarea, ca o latura complementara necesara in raport cu pregatirea de specialitate, a unui larg orizont cultural cu valente ecologice, imperios necesar oricarui profesor de educatie fizica si sport, antrenor cu adevarat competent si kinetoterapeut;
 • participarea la formarea culturii si constiintei ecologice, astfel ca absolventii sa fie in masura sa solutioneze unele probleme de natura ecologica si sa contribuie la promovarea dezvoltarii durabile a societatii prim miscarea fizica.

Program saptamana portilor deschise

O facultate de viitor!

Specializarea, cu o durata a studiilor de 3 ani - cursuri de zi, formeaza licentiati in Educatie Fizica si Sport in cadrul unui program complex care asigura insusirea cunostintelor fundamentale, de specialitate (teoretice si practice) si de cultura generala in concordanta cu finalitatile si obiectivele specifice ciclului curricular gimnazial prezentate in documentele actuale care reglementeaza procesul didactic. In acelasi timp se urmareste formarea si educarea absolventului in perspectiva ecologica a conexiunii om-mediu-habitat.

Infiintarea acestei facultati a urmarit ca, impreuna cu alte institutii de invatamant similare, sa raspunda cerintei formarii de specialisti - confruntare actuala in domeniul educatiei fizice si sportului. Facultatea va asigura, de asemenea, formarea profesionala a sportivilor de performanta, astfel incat dupa incetarea activitatii competitionale, sa-si poata valorifica bogata si valoroasa experienta in calitate de specialisti (antrenori, profesori de educatie fizica si in invatamantul preuniversitar, manageri in domeniul sportului).

Prezentare video Facultatea de Educatie Fizica si Sport