Departamentul IFR

CARTA UNIVERSITATII ECOLOGICE DIN BUCURESTI - 2022

Înca din anul 2003, constatand Indeplinirea conditiilor prevazute In HG nr. 1011/2001, conducerea Universitatii Ecologice din Bucuresti a decis infiintarea formei de Invatamant IFR la programul de studiu Drept prin Departamentul IFR, ca structura academica subordonata direct Senatului, avand rolul de dezvoltare, de organizare si coordonare a respectivelor forme de invatamant, cu substructuri la nivelul facultatilor, respectand legislatia in vigoare.

Departamentul IFR este organizat si functioneaza in baza unui Regulament propriu aprobat de Senatul UEB, acesta fiind adus la cunostinta cadrelor didactice si a studentilor prin afisarea lui pe site-ul Universitatii.

Departamentul IFR colaboreaza cu facultatile si alte structuri din Universitate pentru desfasurarea programelor IFR in ceea ce priveste elaborarea planurilor de Invatamant, a programelor analitice/fiselor disciplinelor, asigurarea bazei materiale si a logisticii necesare conform organigramei aprobate de Biroul Senatului.

Departamentul IFR este condus de un director cu responsabilitati manageriale In privinta desfasurarii intregului proces IFR la nivelul Universitatii.

Ghid de norme etice utilizare INTERNET