• +40 21 316 79 32

Admitere 2021

INFORMATII PRIVIND OBLIGATIA ACHITARII PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII SI SEMNAREA CONTRACTULUI DE SCOLARIZARE click aici:

Rezultate Admitere IULIE 2021

Rezultate examen admitere IULIE 2021 licenta IF

Rezultate examen admitere IULIE 2021 licenta IFR

Rezultate examen admitere IULIE 2021 masterat MRN

Rezultate examen admitere IULIE 2021 masterat EIM

Rezultate examen admitere IULIE 2021 masterat GESC

a. Inscriere la sediile universitatii

Sediile universitatii sunt situate in:

-Bd. Vasile Milea, nr. 1 G, sector 6, Casa Ecologiei, etaj 1, telefon: 021.316.79.31/32;

-Strada Franceza, nr. 22, sector 3, telefon: 021.312.12.50.

-DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 08.00-16.00

b. Inscriere online

Etapele inscrierii:
1.Completarea formularului online de inscriere.
2.Validarea datelor din formularul online si confirmarea inscrierii prin email.
3.Plata taxei de admitere, in valoare de 100 lei, prin plata online sau transfer bancar.
4.Depunerea in original a documentelor transmise scanate prin formularul de inscriere in momentul incetarii starii de urgenta si relaxarea restrictiilor de desfasurare a activitatilor fata in fata.

IMPORTANT:
Inainte de completarea formularului online pregatiti copii scanate dupa urmatoarele documente:

- Diploma de bacalaureat si foaie matricola (pentru diplomele insotite de foaie matricola) sau diploma echivalenta acesteia; candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului scolar 2020-2021 prezinta la inscriere adeverinta de bacalaureat eliberata de institutia de invatamant;
- Certificat de nastere;
- Certificat de casatorie/act administrativ (in cazul schimbarii numelui);
- Carte de identitate;
- Adeverinta medicala, din care sa rezulte ca sunteti apt sa urmati studii superioare;
- Fotografie (poza) color, recenta, in format electronic;
- In cazul inscrierii la un program de Master: diploma de licenta/absolvire si supliment la diploma de licenta/foaie matricola nivel licenta sau diploma echivalenta acesteia; candidatii care au promovat examenul de licenta/diploma in sesiunea corespunzatoare anului universitar 2020-2021 prezinta la inscriere adeverinta de licenta/diploma eliberata de institutia de invatamant;

Formularul online de inscriere la concursul de admitere 2021 are urmatoarele sectiuni:

1.Alegerea programului de studii;
2.Completarea datelelor de identificare;
3.Atasarea documentelor scanate, pregatite in prealabil.
Formularul online de inscriere la concursul de admitere se acceseaza aici.

c. MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA:

Admiterea la studiile universitare de licenta, organizata la formele de invatamant cu frecventa sau cu frecventa redusa, se va realiza prin concurs, pe baza mediei obtinuta la examenul de bacalaureat.

Etapele desfasurarii examenului de admitere la studii universitare de licenta:

- perioada de inscriere: 1 mai 2021 - 19 septembrie 2021;

- pentru sesiunea de admitere din iulie 2021, examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de licenta va avea loc in data de 29 iulie 2021;

- pentru sesiunea de admitere din septembrie 2021, examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de licenta va avea loc in data de 20 septembrie 2020.

d. MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

Etapele desfasurarii examenului de admitere la studii universitare de master:

- perioada de inscriere: 1 mai 2021 - 19 septembrie 2021;

- pentru sesiunea de admitere din iulie 2021, examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de master va avea loc in data de 29 iulie 2021;

- pentru sesiunea de admitere din septembrie 2021, examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de master va avea loc in data de 20 septembrie 2020.

e. Taxele

Taxele 2021-2022

Admitere 2021-2022

Grup Facebook - Anul 1, IF 2021 - 2024

Grup Facebook - Anul 1, IFR 2021 - 2024

Grup Facebook - MASTER Evaluarea Impactului asupra Mediului 2021 - 2023

Grup Facebook - MASTER Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice 2021 - 2023

Grup Facebook - MASTER Managementul Resurselor Naturale 2021 - 2023

Facilitati oferite studentilor

- reducerea cu 5% a taxei anuale de scolarizare (la studii universitare de licenta), in cazul achitarii integrale a taxei pana la data de 30 septembrie;
- reducerea cu 25% a taxei anuale de scolarizare pentru membrii aceleiasi familii, la studii universitare de licenta (depunerea cererii pana la 30 septembrie);
- reducerea cu 15% a taxei anuale de scolarizare pentru studentii care urmeaza simultan doua programe de studii in cadrul universitatii (depunerea cererii pana la 30 septembrie);
- burse de performanta, conform Regulamentului privind acordarea burselor;
- burse de mobilitati ERASMUS (studii si practica);
- acces la biblioteca electronica;
- acces la platforma e-learning;
- acces la baza sportiva;
- facilitati cazare caminul situat in, Bd. Vasile Milea.
Reducerile nu se cumuleaza, studentul beneficiind de reducerea cea mai avantajoasa.

Documentele necesare inscrierii la studii universitare de LICENTA

CONTRACTUL DE SCOLARIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA - IF/IFR 2020-2021

Cerere de inscriere admitere LICENTA

- diploma de bacalaureat si foaia matricola(unde este cazul)/adeverinta pentru promotia curenta;
- certificatul de nastere;
- certificatul de casatorie/actul administrativ (in cazul schimbarii numelui);
- carte de identitate;
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa urmeze studii superioare;
- trei fotografii 3/4, color pe hartie foto;
- chitanta reprezentand taxa de inscriere la admitere in valoare de 100 de lei;
- 2 dosare plic format A4;

Documentele se vor depune in original si copie, pentru certificarea conformitatii acestora, care va fi facuta la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016.

Nr.crt.Domeniul de licentaProgramul de studiiDurata studiilor / Numar de crediteForma de invatamant / Numar de locuri
1.Stiinta mediului Ecologie si protectia mediului 3 ani / 180 IF - 150
2.Stiinta mediului Ecologie si protectia mediului 3 ani / 180 IFR - 50

Documentele necesare inscrierii la studii universitare de MASTERAT

CONTRACT DE SCOLARIZARE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2020-2021

Cerere de inscriere admitere MASTER

- diploma de bacalaureat si foaia matricola(unde este cazul);
- diploma de licenta si suplimentul la diploma/adeverinta pentru promotia curenta;
- certificatul de nastere;
- certificatul de casatorie/actul administrativ (in cazul schimbarii numelui);
- carte de identitate;
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa urmeze studii superioare;
- trei fotografii 3/4, color pe hartie foto;
- chitanta reprezentand taxa de inscriere la admitere in valoare de 100 de lei;
- 2 dosare plic;

Documentele se vor depune in original si copie, pentru certificarea conformitatii acestora, care va fi facuta la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016.

Nr.crt.Programul de studiiDurata studiilor / Numar de credite ECTSForma de invatamant
1.Gestionarea efectelor schimbarilor climatice2 ani / 120IF
2.Managementul resurselor naturale2 ani / 120IF
3.Evaluarea impactului asupra mediului2 ani / 120IF

Conditiile de inscriere pentru cetatenii straini

Admiterea la studii universitare de LICENTA a cetatenilor straini

Admiterea la studii universitare de MASTER a cetatenilor straini

Conditiile de inscriere a romanilor de pretutindeni

Inscrierea si scolarizarea cetatenilor romani de pretutindeni