• +40 21 316 79 32

Rezultate Disertatie

Rezultate Managementul Resurselor Naturale 2018

Rezultate Evaluarea Impactului asupra Mediului 2018

Rezultate Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice 2018

Examen Disertatie

Actele necesare inscrierii la examenul de disertatie:
- diploma de bacalaureat - original si fotocopie;
- diploma de licenta - original si fotocopie;
- supliment la diploma de licenta - original si fotocopie;
- certificat de nastere - original si fotocopie;
- certificat de casatorie (original si fotocopie) sau hotarare de divort (copie legalizata) - unde este cazul schimbarii numelui;
- carte de identitate (original si fotocopie);
- fisa de inscriere la examenul de disertatie;
- fisa de lichidare (se semneaza la serviciul taxe);
- 2 fotografii recente, color, 3/4cm, hartie fotografica mata;
- lucrare de disertatie insotita de CD, referat si declaratie;
- chitanta taxa disertatie si copie dupa chitanta;
- 2 dosare plic albe, nescrise.

Alte informatii utile:

- Calendarul examenului de disertatie - sesiunea iulie 2019

- Informatii privind examenul de disertatie - sesiunea iulie 2019

- Comisia pentru finalizarea studiilor universitare de master - sesiunea iulie 2019

- Ghid privind organizarea si sustinerea examenului de finalizare a studiilor universitare de master

- Formular de comunicare a temei, a titlului si a cadrului didactic coordonator pentru intocmirea lucrarii de disertatie

- Declaratie

- Referatul coordonatorului stiintific

Programul de studii universitare de master:

Managementul Resurselor Naturale

Lista cadrelor didactice cu drept de coordonare a lucrarilor de disertatie

Tematica pentru elaborarea lucrarii de disertatie

Evaluarea Impactului asupra Mediului

Lista cadrelor didactice cu drept de coordonare a lucrarilor de disertatie

Tematica pentru elaborarea lucrarii de disertatie

Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice

Lista cadrelor didactice cu drept de coordonare a lucrarilor de disertatie

Tematica pentru elaborarea lucrarii de disertatie