• +40 21 316 79 32

Admitere 2021

Rezultate Admitere Licenta IF - sesiunea IULIE 2021

Rezultate Admitere Licenta IFR - sesiunea IULIE 2021

Rezultate Admitere Master MF - sesiunea IULIE 2021

Rezultate Admitere Master MFM - sesiunea IULIE 2021

Grupuri facebook admitere 2021

Grup Facebook - Anul 1, IF 2021 - 2024

Grup Facebook - Anul 1, IFR 2021 - 2024

Grup Facebook - MASTER Management financiar 2021-2022

Grup Facebook - MASTER Managementul financiar al mediului 2021 - 2022

Grup Facebook - MASTER Finantarea protectiei sociale 2021 - 2022

A. In anul anul universitar 2021-2022, Facultatea de Management Financiar organizeaza concurs de admitere la urmatoarele programe de studii universitare acreditate:
1. Licenta (durata 3 ani) - Finante si banci
- Invatamant cu frecventa - 90 de locuri;
- Invatamant cu frecventa redusa - 75 de locuri.
2. Master (durata 2 ani) - Invatamant cu frecventa - 125 de locuri la programele de master:
- Management Financiar (max. 75 de locuri);
- Management Financiar al Mediului;
- Finantarea Protectiei Sociale.

A 1. Studii universitare de licenta
Admiterea la studiile universitare de licenta se face prin concurs de dosare pe baza mediei de admitere care este media examenului de bacalaureat.
Departajarea candidatilor la examenul de admitere la studii universitare de licenta situati pe ultimul loc care au medii egale va fi stabilita în urma sustinerii unui interviu motivational, admiterea realizându-se în limita numarului de locuri alocate programului de studiu.
Graficul desfasurarii concursului de admitere la studiile universitare de licenta:
IULIE 2021

01 mai - 27 iulie 2021 intre orele 8 - 16
27 iulie 2021între orele 8 - 12
Depunerea dosarelor/Inscrierea online
27 iulie 2021 ora 14 Sustinerea interviului motivational (daca este cazul)
28 iulie - 31 iulie 2021 intre orele 8 - 16 Depunerea in original a diplomei de bacalaureat/adeverinta de absolvire pentru absolventii din sesiunea iulie 2021
Candidatii declarati admisi au obligatia achitarii primei rate din taxa de scolarizare (1.000 RON) in 5 zile de la data afisarii rezultatelor. Neplata in acest termen va insemna pierderea admiterii si eliberarea locului ocupat pentru sesiunea din septembrie.
1 august 2021 Afisarea rezultatelor

SEPTEMBRIE 2021
01 august - 22 septembrie 2021 Intre orele 8 - 16
23 septembrie intre orele 8 - 14
Depunerea dosarelor/Inscrierea online
23 septembrie 2021 ora 16 Sustinerea interviului motivational (daca este cazul)
24 septembrie 2021 Afisarea rezultatelor
25 septembrie - 29 septembrie 2021 intre orele 8 - 16 Depunerea in original a diplomei de bacalaureat/adeverinta de absolvire pentru absolventii din sesiunea septembrie 2021 si plata primei rate din taxa anuala de scolarizare (1.000 RON)
30 septembrie 2021 Afisarea rezultatelor finale

IMPORTANT!
Candidatii declarati admisi au obligatia achitarii primei rate din taxa de scolarizare (1.000 RON) pana la data de 29 septembrie 2021.
Dovada achitarii se va face prin transmiterea unei copii la adresa de email: admiterefmf@ueb.ro
Nerespectarea termenului de plata a primei rate determina pierderea calitatii de candidat admis în sesiunea septembrie 2021 iar locul devenit vacant va fi repartizat urmatorului candidat din lista celor care nu au fost declarati eligibili.

B. Taxele pot fi platite prin:
- plata cu cardul prin sistemul pus la dispozitie de universitate: https://www.ueb.ro/platacard/
- banca, în contul IBAN: RO43BRDE410SV21862754100, deschis la BRD sucursala Academiei, Bucuresti, cod fiscal UEB: 10240221
- casieriile Universitatii Ecologice din Bucuresti din:

  • Bd. Vasile Milea, nr.1G, sector 6, Casa Ecologiei, etajul 1;
  • Str. Franceza, nr.22, sector 3
de LUNI pâna VINERI intre orele 08.00-16.00
Studentii sunt rugati sa completeze numele, asa cum apare in CI; în cazul schimbarii numelui se va trece si numele de nastere, CNP-ul, facultatea, programul de studiu, forma de invatamant (if, ifr), anul de scolarizare pentru care este taxa.

C. Metodologia de admitere
Metodologia de admitere poate fi consultata la adresa: https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Metodologia%20privind%20organizarea%20admiterii%20in%20anul%20universitar%202021-2022.pdf

D. Dosarul de inscriere
Lista documentelor care trebuie depuse de candidati se gaseste la adresa: https://www.ueb.ro/admitere/

E. Comisia de admitere la studiile universitare de licenta
- Presedinte: conf.univ.dr. Carmen-Doina UNGUREANU
- Membri: prof.univ.dr. Dorin JULA
      conf.univ.dr. Nicoleta ALEXANDRU-CARAGEA
      conf.univ.dr. Arina MIRCEA
      conf.univ.dr. Madalina TOCAN
- Secretar: lect.univ.dr. Mariana PAJA

A 2. Studii universitare de master
Admiterea la studiile universitare de master se face pe baza mediei generale de admitere ce se calculeaza ca medie aritmetica dintre nota obtinuta la proba orala si media obtinuta la examenul de licenta/diploma. Media se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
Proba orala consta in verificarea cunostintelor specifice domeniului de studiu pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrari de specialitate studiate de candidati pe parcursul studiilor de licenta.
Tematica si bibliografia se gasesc la adresa:
https://www.ueb.ro/stiinteeconomice/files/tematica_examen_admitere_master_2021.pdf
Departajarea candidatilor la examenul de admitere la studii universitare de master situati pe ultimul loc care au medii egale va fi stabilita in urma sustinerii unui interviu motivational, admiterea realizându-se in limita numarului de locuri alocate programului de studiu respectiv.
Graficul desfasurarii concursului de admitere la studiile universitare de master:
IULIE 2021

01 mai - 27 iulie 2021 intre orele 8 - 16
27 iulie 2021între orele 8 - 12
Depunerea dosarelor/Inscrierea online
28 iulie 2021 ora 12 Proba orala - verificarea cunostintelor specifice domeniului de studiu. Proba se sustine online.
28 iulie, ora 15 Sustinerea interviului motivational (daca este cazul)
28 iulie - 31 iulie 2021 Depunerea in original a diplomei de bacalaureat/adeverinta de absolvire pentru absolventii din sesiunea iulie 2021
Candidatii declarati admisi au obligatia achitarii primei rate din taxa de scolarizare (1.000 RON) in 5 zile de la data afisarii rezultatelor. Neplata in acest termen va insemna pierderea admiterii si eliberarea locului ocupat pentru sesiunea din septembrie.
1 august 2021 Afisarea rezultatelor

SEPTEMBRIE 2021
01 august - 22 septembrie 2021 Intre orele 8 - 16 Depunerea dosarelor/Inscrierea online
23 septembrie 2021 ora 12 Proba orala - verificarea cunostintelor specifice domeniului de studiu. Proba se sustine online.
23 septembrie 2021 ora 16 Sustinerea interviului motivational (daca este cazul)
24 septembrie 2021 Afisarea rezultatelor
25 septembrie - 29 septembrie 2021 intre orele 8 - 16 Depunerea in original a diplomei de bacalaureat/adeverinta de absolvire pentru absolventii din sesiunea septembrie 2021 si plata primei rate din taxa anuala de scolarizare (1.000 RON)
30 septembrie 2021 Afisarea rezultatelor finale

IMPORTANT pentru sesiunea septembrie!
Candidatii declarati admisi au obligatia achitarii primei rate din taxa de scolarizare (1.000 RON) pana la data de 30 septembrie 2021.
Dovada achitarii se va face prin transmiterea unei copii la adresa de email: admiterefmf@ueb.ro
Nerespectarea termenului de plata a primei rate determina pierderea calitatii de candidat admis în sesiunea septembrie, iar locul devenit vacant va fi repartizat urmatorului candidat din lista celor care nu au fost declarati eligibili.

B. Taxele pot fi platite prin:
- plata cu cardul prin sistemul pus la dispozitie de universitate: https://www.ueb.ro/platacard/
- banca, în contul IBAN: RO43BRDE410SV21862754100, deschis la BRD sucursala Academiei, Bucuresti, cod fiscal UEB: 10240221
- casieriile Universitatii Ecologice din Bucuresti din:

  • Bd. Vasile Milea, nr.1G, sector 6, Casa Ecologiei, etajul 1;
  • Str. Franceza, nr.22, sector 3
de LUNI pâna VINERI intre orele 08.00-16.00
Studentii sunt rugati sa completeze numele, asa cum apare in CI; în cazul schimbarii numelui se va trece si numele de nastere, CNP-ul, facultatea, programul de studiu, forma de invatamant (if, ifr), anul de scolarizare pentru care este taxa.

C. Metodologia de admitere
Metodologia de admitere poate fi consultata la adresa: https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Metodologia%20privind%20organizarea%20admiterii%20in%20anul%20universitar%202021-2022.pdf

D. Dosarul de inscriere
Lista documentelor care trebuie depuse de candidati se gaseste la adresa: https://www.ueb.ro/admitere/

E. Comisia de admitere la studiile universitare de master
- Presedinte: conf.univ.dr. Carmen-Doina UNGUREANU
- Membri: prof.univ.dr. Dorin JULA
      conf.univ.dr. Nicoleta ALEXANDRU-CARAGEA
      conf.univ.dr. Arina MIRCEA
      conf.univ.dr. Madalina TOCAN
- Secretar: lect.univ.dr. Mariana PAJA

Taxe de studii si alte servicii educationale - anul universitar 2021-2022

Taxele 2021-2022

CONTRACTUL DE SCOLARIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA - IF/IFR 2019 - 2020

CONTRACT MASTER 2019-2020

Facilitati oferite studentilor:

- reducerea cu 5% a taxei anuale de scolarizare (la studii universitare de licenta), in cazul achitarii integrale a taxei pana la data de 30.09.2020;
- reducerea cu 25% a taxei anuale de scolarizare pentru membrii aceleiasi familii, la studii universitare de licenta (depunerea cererii pentru primirea reducerii se va efectua pana la data de 30.09.2020);
- reducerea cu 15% a taxei anuale de scolarizare pentru studentii care urmeaza simultan doua programe de studii in cadrul universitatii (depunerea cererii pentru primirea reducerii se va efectua pana la data de 30.09.2020);
- burse de performanta, conform Regulamentului privind acordarea burselor;
- burse de mobilitati ERASMUS (studii si practica);
- acces la biblioteca electronica;
- acces la platforma e-learning;
- acces la baza sportiva;
- facilitati cazare caminul situat in, Bd. Vasile Milea.
Reducerile nu se cumuleaza, studentul beneficiind de reducerea cea mai avantajoasa.

Conditiile de inscriere pentru cetatenii straini

Admiterea la studii universitare de LICENTA a cetatenilor straini

Admiterea la studii universitare de MASTER a cetatenilor straini

Conditiile de inscriere a romanilor de pretutindeni

Inscrierea si scolarizarea cetatenilor romani de pretutindeni