• +40 21 316 79 32

Deschiderea anului universitar

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2019 - 2020, MARTI, 1 OCTOMBRIE, ORA 10.00, AULA MAGNA, BVD.VASILE MILEA 1G

Admitere

ADMITERE 2019 - 2020 - CLICK

ANUNT ADMITERE sesiunea SEPTEMBRIE 2019

ATENTIE

Achitarea ratei I (1.600 lei - studii universitare de licenta/800 lei studii universitare de masterat) se va face, in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor, astfel:
-pentru studii universitare licenta - pana cel tarziu la 26 septembrie 2019
-pentru studii universitare de masterat - pana cel tarziu la 27 septembrie 2019
Neachitarea primei rate, la termenul prevazut mai sus, atrage pierderea calitatii de admis, iar locul devenit vacant va fi repartizat urmatorului candidat din lista celor care nu au fost declarati eligibili in functie de numarul de locuri alocate programului de studiu.

Lista candidatilor ADMISI / RESPINSI - MASTER PADSN SEPTEMBRIE 2019

Lista candidatilor ADMISI - Licenta IF SEPTEMBRIE 2019

Lista candidatilor RESPINSI- Licenta IF SEPTEMBRIE 2019

Lista candidatilor ADMISI pentru PROBA ORALA - MASTER PADSN SEPTEMBRIE 2019

Media ultimului admis sesiunea septembrie

Lista candidatilor ADMISI - Licenta IF IULIE 2019

Lista candidatilor ADMISI / RESPINSI - Licenta IFR IULIE 2019

Lista candidatilor ADMISI / RESPINSI - MASTER PCCP IULIE 2019

Lista candidatilor ADMISI / RESPINSI - MASTER PADSN IULIE 2019

Lista candidatilor ADMISI pentru PROBA ORALA - Master PCCP IULIE 2019

Lista candidatilor ADMISI pentru PROBA ORALA - Master PADSN IULIE 2019

ANUNT Candidati respinsi (retragere dosar admitere iulie 2019)

MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA:

Admiterea la studiile universitare de licenta, organizata la formele de invatamant cu frecventa sau cu frecventa redusa, se va realiza prin concurs, pe baza mediei obtinuta la examenul de bacalaureat.

Grup Facebook LICENTA - Anul 1, IF 2019 - 2020

Grup Facebook LICENTA - Anul 1, IFR 2019 - 2020

Grup Facebook MASTER PCCP- Anul 1, 2019 - 2020

Grup Facebook MASTER PADSN - Anul 1, 2019 - 2020

Taxe de studii si alte servicii educationale - anul universitar 2019-2020

Taxele 2019-2020

Programarea ratelor studii universitare de licenta - Anul universitar 2019-2020

Programarea ratelor studii universitare de master (PSIHOLOGIE) - Anul universitar 2019-2020

cerere de inscriere admitere LICENTA 2019-2020

cerere de inscriere admitere MASTER 2019-2020

HOTARARI ACREDITARE LICENTA - HG 326 din 2019

HOTARARI ACREDITARE MASTER - HG 318 din 2019

HOTARARI ACREDITARI

HOTARARI ACREDITARI ARACIS

AVIZE

Tematica orientativa a examenului de admitere la studii universitare de LICENTA si MASTER

 • sediul din bd.Vasile Milea, nr.1G, Bucuresti, Sector 6, (zona Grozavesti)
  • Telefon: (021)-316.79.31; (021)-316.79.32;
  • Fax: (021)-316.63.37.
 • sediul din str.Franceza, nr.22, Bucuresti, Sector 3
  • Telefon: (021)-312.12.50;
  • Fax: (021)-315.77.30.

  CONTRACTUL DE SCOLARIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA - IF/IFR 2019 - 2020

  CONTRACT MASTER 2019-2020

  Facilitati oferite studentilor:

  - reducerea cu 5% a taxei anuale de scolarizare (la studii universitare de licenta), in cazul achitarii integrale a taxei pana la data de 30.09.2019;
  - reducerea cu 25% a taxei anuale de scolarizare pentru membrii aceleiasi familii, la studii universitare de licenta (depunerea cererii pana la 30.09.2019);
  - reducerea cu 15% a taxei anuale de scolarizare pentru studentii care urmeaza simultan doua programe de studii in cadrul universitatii (depunerea cererii pana la 30.09.2019);
  - burse de performanta, conform Regulamentului privind acordarea burselor;
  - burse de mobilitati ERASMUS (studii si practica);
  - acces la biblioteca electronica;
  - acces la platforma e-learning;
  - acces la baza sportiva;
  - facilitati cazare caminul situat in, Bd. Vasile Milea.
  Reducerile nu se cumuleaza, studentul beneficiind de reducerea cea mai avantajoasa.

  Documentele necesare inscrierii la studii universitare de LICENTA

  - diploma de bacalaureat si foaia matricola(unde este cazul)/adeverinta pentru promotia curenta;
  - certificatul de nastere;
  - certificatul de casatorie/actul administrativ (in cazul schimbarii numelui);
  - carte de identitate;
  - adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa urmeze studii superioare;
  - trei fotografii 3/4, color pe hartie foto;
  - chitanta reprezentand taxa de inscriere la admitere in valoare de 100 de lei;
  - 2 dosare plic format A4;

  Documentele se vor depune in original si copie, pentru certificarea conformitatii acestora, care va fi facuta la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016.

  Nr.crt.Domeniul de licentaProgramul de studiiDurata studiilor / Numar de crediteForma de invatamant / Numar de locuri
  1.PsihologiePsihologie3 ani / 180IF - 80
  2.PsihologiePsihologie3 ani / 180IFR - 50

  Documentele necesare inscrierii la studii universitare de MASTERAT

  - diploma de bacalaureat si foaia matricola;
  - diploma de licenta si suplimentul la diploma(unde este cazul)/adeverinta pentru promotia curenta;
  - certificatul de nastere;
  - certificatul de casatorie/actul administrativ (in cazul schimbarii numelui);
  - carte de identitate;
  - adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa urmeze studii superioare;
  - trei fotografii 3/4, color pe hartie foto;
  - chitanta reprezentand taxa de inscriere la admitere in valoare de 100 de lei;
  - 2 dosare plic;

  Documentele se vor depune in original si copie, pentru certificarea conformitatii acestora, care va fi facuta la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016.

  Nr.crt.Programul de studiiDurata studiilor / Numar de credite ECTSForma de invatamant
  1.Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica2 ani / 120IF
  2.Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale2 ani / 120IF

  Conditiile de inscriere pentru cetatenii straini

  Admiterea la studii universitare de LICENTA a cetatenilor straini

  Admiterea la studii universitare de MASTER a cetatenilor straini

  Conditiile de inscriere a romanilor de pretutindeni

  Inscrierea si scolarizarea cetatenilor romani de pretutindeni